Mans varonis.
Latvijas valsts veidotājs.

Sagaidot valsts simto dzimšanas dienu, atcerēsimies un pieminēsim tos, kuri ļāvuši piepildīties idejai par neatkarīgas Latvijas valsts izveidi. Tie ir mūsu tautas varoņi – Pirmajā pasaules karā (1914.–1918.) un Brīvības cīņās (1918.–1920.) par Latviju kritušie karavīri un viņu cīņu biedri!

Katras dzimtas vēsturē noteikti ir saglabājušās liecības par šo valsts tapšanas vēsturē nozīmīgo laika posmu, kā arī atmiņas par novadniekiem vai tuviniekiem, kuri stājās zemessardzē un tika mobilizēti armijā, bet vēlāk veidoja pirmos latviešu strēlnieku bataljonus.

Lai šo varoņu vārdi paliktu mūžīgā tautas piemiņā, aicinām ikvienu iesūtīt atmiņu stāstus, vēsturiskus attēlus un fotogrāfijas uz e-pastu mansvaronis@riga.lv

 

→ Kā iesniegt rakstu

 

 

 • Brāļi Cirši
 • Zeltiņš Ansis
 • Galiņš Fridrihs Voldemārs
 • Gūtmaņi Ernests un Mārtiņš
 • Balgailis Reinis
 • Vilinskis Mārtiņš
 • Skudiķis Fricis
 • Klavsons Arnolds

Kā iesniegt rakstu?

 1. Atrodiet, uzklausiet un apkopojiet Jums pieejamo informāciju (novada iedzīvotāju un radinieku atmiņas, izziniet vietējo novadpētniecības muzeju materiālus) un izveidojiet aprakstu par savu Latvijas varoni/varoņiem.
 2. Ar datoru rakstītu tekstu saglabājiet kā „PDF” vai  „Word” formāta dokumentu. Attēli un fotogrāfijas var būt pārfotografēti vai ieskenēti „PNG” vai „JPG” formātā.
 3. Aprakstu un vizuālos materiālus nosūtiet elektroniski uz e-pastu: mansvaronis@riga.lv vai pa pastu uz adresi: Rīgas pieminekļu aģentūra, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026, ar norādi „Mans varonis”.
 4. Neaizmirstiet norādīt arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā ar Jums nepieciešamības gadījumā varam sazināties.
 5. Ja rodas kādi papildu jautājumi, droši rakstiet uz mansvaronis@riga.lv.

Paldies, ka piedalieties!

 

 

Par projektu

Projekts “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”

Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbībā ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi realizē projektu, kas veltīts Pirmajā pasaules karā (1914.–1918.) un Latvijas atbrīvošanas cīņās (1918.–1920.) kritušajiem karavīriem.

Lai atcerētos un pieminētu kaujās kritušos latviešu strēlniekus, viņu cīņu biedrus, apzinātos, kā sendienu notikumi un to dalībnieki sekmējuši Latvijas valsts izveidi, apkoposim atmiņu stāstus un fotogrāfijas par mūsu tautas varoņiem.

Izzināsim arī, kā mūsdienās dzīvo un savus senčus godā viņu pēcteči, uzrunāsim ģimenes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Aicinām dalīties ar visa veida informāciju par saviem tuviniekiem, kuri cīnījās par Latvijas valsts izveidi; piedalījās turpmākajās atbrīvošanas cīņās; padomju gados iestājās par Latvijas neatkarības atgūšanu; mūsdienās sargā valsti, piedaloties dažādas miera uzturēšanas misijās visā pasaulē.

Atmiņas, stāsti par sendienu un mūslaiku varoņiem vairo piederības sajūtu un cieņu savai dzimtajai zemei!


Projekta galvenās  aktivitātes

 1. Akcija „Mans varonis” mērķis ir uzrunāt Latvijas sabiedrību, aicināt izzināt savas dzimtas vai novada vēsturi, uzmeklēt  informāciju par savas dzimtas vai novada varoni, kurš ir piedalījies Pirmā pasaules kara kaujās un vēlākajās Brīvības cīņās par Latvijas valsts izveidi.
 2. Akcijā aicinām dalīties ar informāciju arī novadpētniecības muzejus un dažādas nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārvalstīs.
 3. Aicinām iesūtīt fotogrāfijas, kas ir  uzņemtas  Rīgas Brāļu kapos, sākot no 1915. gada līdz pat mūsdienām (tajās var būt redzams kapu apmeklējums ekskursijas, kopā ar ģimeni, sabiedrisko pasākumu laikā u.tml.).
 4. Ar akcijas laikā iegūtajiem materiāliem interesenti varēsit iepazīties interneta vietnē "www.mansvaronis.lv". Tajā tiks ievietotas arī no Latvijas un ārvalstīm iesūtītās fotogrāfijas, kurās atainoti Rīgas Brāļu kapi dažādos vēstures posmos.
 5. Sadarbībā ar izglītības iestādēm rīkosim skolēnu daiļrades un mākslas darbu konkursu "Mans varonis. Latvijas valsts veidotājs”.
 6. Sagatavosim informatīvu izdevumu  “Mans varonis”, kas būs pieejams drukātā formātā.
 7. Sagaidot Latvijas simtgadi, 2018. gada novembrī sarīkosim izstādi “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”.

 

Foto materiāli par Rīgas Brāļu kapiem

Aicinām iesūtīt  fotogrāfijas, kas uzņemtas  Rīgas Brāļu kapos laikā no 1915.g. līdz mūsdienām: tajās var būt redzamas ekskursijas, ģimenes apmeklējumi, sabiedriskie pasākumi u.tml.

Aicinām iesūtīt arī fotogrāfijas, kuras ir saistītas ar Rīgas Brāļu kapos apbedītajiem kaujās kritušajiem karavīriem.

Fotogrāfijas sūtiet “PNG” vai “JPG” formātā uz mansvaronis@riga.lv, vai pa pastu: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026.

Fotogrāfijas ievietosim interneta vietnē www.rigasbralukapi.lv  sadaļā „Galerija”, un ar Jūsu atļauju izmantosim izstādē “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”.

Neaizmirsti norādīt savu vārdu, uzvārdu un laiku, kad fotogrāfija tapusi, un īsu aprakstu, par to, kas tajā redzams!

 

 

 

Mūsu partneri

Pajautā mums

Ja saistībā ar projektu radušies kādi jautājumi, aizpildiet formu, mēs atbildēsim uz Jūsu norādīto jautājumu.

Kontaktinformācija

Rīgas pašvaldības aģentūra

“Rīgas pieminekļu aģentūra”

Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026

Tālrunis: +371 67012455

E-pasts: mansvaronis@riga.lv

 

 

 

Latvijai 100