Ansis Krievs

Latgales artilērijas pulku kapteinis. 1920. gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni (LKO) Nr. 406.

Dzimis 1897. gada 26. janvārī Ufas guberņas Zlatoustā. Beidzis Dubultu ģimnāziju un stu­dējis Rīgas Politehniskajā institūtā lauksaimniecību. Krievu armijā ie­stājies 1916. gada jūnijā, beidzis mācību koman­du 4. artilērijas aplenkšanas pulkā un 1917.   gada martā paaugstināts par praporščiku. Latvijas  armijā   iestājies   brīvprātīgi 1918. gada 20. decembrī Rīgā Atsevišķajā (Studentu) rotā. Tās sastāvā piedalījies kaujās pret lieli­niekiem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. No 1919. gada oktobra bijis vecākais virsnieks 7. artilērijas diviziona 3. baterijā. Cīnījies pret bermon­tiešiem, vēlāk Latgales atbrīvošanas cīņās. Paaugstināts par kapteini.

1920.gada 2. februārī Latgalē kaujā pie Višgorodas (Augšpils) A.Krievs kā baterijas komandieris, atrazdamies priekšējā novērošanas punktā zem ienaidnieka ložmetēju un artilērijas uguns, vadīja savas baterijas uguns kori­ģēšanu. Kad mūsu kājnieki devās uzbruku­mā, devās tiem līdzi un vadīja artilērijas ugu­ni. Ar savu pašaizliedzību veicināja nocie­tināto Višgorodas augstieņu ieņemšanu bez sevišķiem zaudējumiem.

Atvaļināts 1920. gada 24. oktobrī. Turpinājis stu­dijas un tajā pašā laikā strādājis par sevišķu uzdevumu ierēdni ekspertu Muitas departa­mentā. Izdarījis pašnāvību 1925. gada 22. decembrī un apbedīts Rīgas Brāļu kapos.

Autors: Autoru kolektīvs

Latvijai 100