Antons Kļavis (Kļava)

Ziemeļlatvijas artilērijas diviziona virsleit­nants. 1924. gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni (LKO) Nr. 1645.

Dzimis 1887. gada 26. februārī Skujenes pagastā. Beidzis Pleskavas mērnieku skolu. Bijis mērnieks Pleskavas Centrālajā zemes ierīcības komi­tejā. Krievu armijā iesaukts 1914. gada jūnijā, dienējis 3. Kronštates cietokšņa artilērijas pulkā līdz 1918. gadam, sasniedzis praporščika pakāpi. 1918. gada sākumā mobilizēts Sarkanajā armijā, turpinājis dienestu turpat. 1919. gada maijā piedalījies pretlielinieciskā apvērsumā un pēc tā atgriezies Latvijā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. gada 18. jūlijā, Ziemeļlatvijas artilērijas di­viziona sastāvā piedalījies kaujās pret landesvēru Vidzemē, pēc tam kaujās pret ber­montiešiem un lieliniekiem Latgalē.

1919.gada 17. un 18. novembrī Zemgalē Emburgas rajonā zem tiešas ienaidnieka uguns A.Kļava kopā ar kājniekiem, pašaizliedzīgi un intensīvi vadīdams sava lielgabala uguni, apklusināja divkāršā pārsvarā esošu ienaidnieka ar­tilēriju, tā dodams iespēju mūsu daļām ie­karot pāreju pār Lielupi pie Staļģenes muižas.

Autors: Autoru kolektīvs

Latvijai 100