Pēteris Paulis Kažus

8.Daugavpils kājnieku pulka seržants. 1922. gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni (LKO) Nr. 1490.

Dzimis 1897. gada 9. maijā Rīgā. Beidzis vidussko­lu un strādājis par atslēdznieku. Krievu armijā dienējis 1. pasaules kara laikā.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. gada maijā, piedalījies Rīgas aizstāvēšanā pret bermontiešiem.

1919.gada 10. novembrī Babītes pagasta Skultes muižas rajonā P.P.Kažus, ar dažiem karavīriem pa­vadīdams bruņuautomobili “Zemgalietis”, apsargāja rotas kreiso spārnu. Kad bruņuautomobilis bija spiests atkāpties, P.P.Kažus, neskato­ties uz ievainojumiem galvā un krūtīs, pali­ka savā vietā līdz tā atgriešanās brīdim.

No gūtajiem ievainojumiem miris 1919. gada 11. novembrī un apbedīts Rīgas Brāļu kapos. Piederīgajiem piešķirta jaunsaimniecība Elejas pagasta Audruves muižā.

Autors: Autoru kolektīvs

Latvijai 100